Ynet: דוד רפאל ממליץ על השקעה בנדל”ן מסחרי

דוד רפאל בכתבה של Ynet ממליץ למשקיעים מתלבטים להשקיע את כספם בנדל”ן מסחרי, במיוחד אם הדילמה היא בין נכס מסחרי לבין נדל”ן למגורים.
חוץ מלהסביר מדוע עדיפה השקעה בנדל”ן מסחרי על פני נדל”ן למגורים, דוד רפאל גם חלק מספר טיפים למשקיעים מתחילים בתחום כיצד להימנע מטעויות שעלולות לגרום להם להפסדים כספיים.
 

Similar Posts