Ynet: דוד רפאל ממליץ על השקעה בנדל"ן מסחרי

דוד רפאל בכתבה של Ynet ממליץ למשקיעים מתלבטים להשקיע את כספם בנדל"ן מסחרי, במיוחד אם הדילמה היא בין נכס מסחרי לבין נדל"ן למגורים.