הבדלי נדל"ן בין ארה"ב, אירופה וישראל

הבדלי נדל"ן בין ארה"ב, אירופה וישראל

מצב ההשקעות בנדל"ן בארצות הברית ואירופה שונה לחלוטין מזה הקיים בישראל. מלבד העובדה שמשברים כלכליים משמעותיים הביאו לירידת ערך הנכסים, ישנה התערבות ממשלתית אגרסיבית המעודדת כניסה של משקיעים זרים – וישראלים ביניהם. למעשה, מומחים מעידים כי המצב הקיים בחלק מהמדינות בחו"ל הוא בשפל חסר תקדים. למרות שהשוק החופשי בארצות הברית מצליח לאזן זאת ולספק הטבות…