דוד רפאל על רקע תוכנית תב"ע עם כיתוב - תכנית בניין עיר - תב"ע

מהי תכנית בניין עיר ומדוע היא כל כך חשובה ליזם נדל”ן?

תכנית בניין עיר, או בקיצור תב”ע, מפרטת את התכנון העירוני עבור שטח מסויים כפי שנקבע על ידי גוף או רשות שלטונית. במסמך זה ניתן למצוא תוכניות כלכליות פיזיות תרבותיות ואף חברתיות באזור המוגדר. המטרה העיקרית במסמך היא לתת משנה חוקי ליעוד ולשימוש אשר יעשה בשטח.
קל אפוא, להבין כי מסמך זה מהווה נדבך יסודי בתכנון מהלכים ראשונים עבור כל יזם נדל”ן. דוד רפאל, העומד בראש קבוצת רפאל נדל”ן, מסביר כי זכויות הבניה בקרקע, אשר גם הן מפורטות בתב”ע, הן כלי חשוב בתכנון היזם את הפרויקט.
לעיתים יזם המתעניין באזור אשר לא מוגדרת לו תב”ע ומנסה להגיש בעצמו תוכנית לועדה התכנונית בראשות השלטונית.
“על היזם לבטא את הראייה האורבנית והתכנונית אשר צפויה לאותו אזור ולאותו הפרויקט” מסביר רפאל, “וכן לקבוע את ייעודו של השטח- מגורים, מסחר וכו’. לאחר אישור התב”ע, מוענקות לו זכויות בניה הקובעות את האחוז המדויק משטח המקרקעין אותו הוא ביקש, על שטח זה הוא יוכל לבנות.”

Similar Posts