תמונה להמחשה שתי ידיים אחת מגישה בית ואחת כסף

המאפיינים של נכסי נדלן

המאפיינים של נכסי נדלן מקרקעין מוגדרים על פי החוק ובציבור הרחב בתור נכסים שאינם מיטלטלין. להגדרה כזו יש משמעויות רבות. היא עוזרת לבתי המשפט להבחין בין תקנות הקשורות לדיני מקרקעין, אך היא רלוונטית גם עבור האזרחים, המשקיעים ואנשי המקצוע. מקרקעין כוללים ברמה העקרונית את כל סוגי הקרקע וכל הבנוי והנטוע עליה. מנגד, יש שיטות משפט…

המאפיינים של נכסי נדלן
מקרקעין מוגדרים על פי החוק ובציבור הרחב בתור נכסים שאינם מיטלטלין. להגדרה כזו יש משמעויות רבות. היא עוזרת לבתי המשפט להבחין בין תקנות הקשורות לדיני מקרקעין, אך היא רלוונטית גם עבור האזרחים, המשקיעים ואנשי המקצוע. מקרקעין כוללים ברמה העקרונית את כל סוגי הקרקע וכל הבנוי והנטוע עליה. מנגד, יש שיטות משפט המצביעות בצורה שונה על השאלה מתי המטלטלים אכן מחוברים לקרקע.
לפי חוק מיסוי מקרקעין, נדלן בישראל לרבות בתים, בניינים ודברים אחרים, אמור להיות מחובר לקרקע בדרך קבע. מנגד, בחוק המקרקעין כוללים תחת ההגדרה כל דבר המחובר לקרקע חיבור של קבע וגם מחוברים הניתנים להפרדה. כתוצאה מכך נדרשים בתי המשפט להפעיל שורה ארוכה של מבנים בבואם לקבוע את הדין לגבי מקרקעין.
איך יודעים האם מדובר על מקרקעין?
אפשר להשתמש בכלים הניתנים על ידי בית המשפט ולהשליך אותם על נכסי מקרקעין בצורה אובייקטיבית. מבחן הכוונה בודק האם הכוונה המקורית בעת חיבור האובייקט הייתה חיבור קבע או חיבור ארעי. לפי המבחן הפיזי או מבחן הבורג, יש לבדוק האם ניתן לנתק את האובייקט מבלי לגרום נזק לאובייקט או למקרקעין. במבחן הכלכלי בודקים האם האובייקט יאבד מערכו לאחר ניתוק מן הקרקע, בעוד במבחן האופי והזהות של האובייק בודקים האם הוא יאבד את אופיו ואת זהותו לאחר הניתוק.
לסיכום, המאפיינים של נכסי נדלן או מקרקעין מורכבים מכפי שנהוג לחשוב. ההתייחסות אליהם במשפט נשענת על פסקי דין תקדימיים, אך היא יכולה לעזור לכל מי שמתעניין בתחום או רוצה לעסוק בו. הדבר החשוב הוא לעקוב אחר הנחיות בתי המשפט והרשויות המקומיות. אלו ההנחיות דרכן מקבלים את אישורי הבניה על הקמת פרויקטים של מקרקעין.

Similar Posts