|

ההיבט המשפטי של השקעות נדל”ן באירופה ובארה”ב

הבירוקרטיה המלווה השקעות נדל”ן באירופה ובארה”ב עלולה להיות תהליך סבוך במידה ולא ניגשים אליה בצורה נכונה. מגוון ההשקעות הזמינות עבור ישראלים המעוניינים לרכוש נכסי נדל”ן מעבר לים מוכיח את הפוטנציאל של ערי אירופה השונות, אך כדאי להיערך לכך מראש.

מאת: דוד רפאל

חישוב ההוצאות והתשואה

השקעות נדל”ן אשר אינן מתבצעות בצורה נכונה יכולות לגרור הוצאות כספיות בלתי צפויות. חשוב לזכור כי השקעות נדל”ן נמדדות בטווח הארוך: בניגוד אל תחומי השקעות אחרים, בהם ניתן לזהות את התשואה כבר לאחר מספר חודשים, בהשקעות נדל”ן יש צורך בסבלנות ואורך רוח. אך כיצד ניתן לצמצם את הסיכונים הבירוקרטים בעת חיפוש אשר השקעות נדל”ן באירופה ובארה”ב

האם גם אירופה בדרך להתגבר על המשבר הכלכלי?

דוד רפאל

חוקים ותקנות בסיסיים

הבסיס המשפטי של החזקה בנכס נדל”ן מורכבת מחוקים, מיסים ותקנות. אחת הדרכים המומלצות לפנות אל אפיק של השקעות נדל”ן באירופה ובארה”ב היא להקים חברת אחזקות ייעודית. לאחר מכן יש לבדוק את נושא המיסוי במדינת היעד את ההשלכות של המיסוי על ההשקעה. ניתן לברר זאת באמצעות אופן רישום הנכס בטאבו המקומי, תוך התחשבות בחוקי המס הקיימים אשר על פיהם יקבע תחום השיפוט של חברת האחזקות. במילים אחרות, חוקי מס שונים גוררים בעקבותיהם הטבות מתאימות. אין דרך לקבוע ייעוץ מס התקף לכל המדינות ללא יוצא מן הכלל ולכן יש לבחון את הדברים בצורה פרטנית.

בעלות משותפת על השקעות נדל”ן בחו”ל

באמצעות חברת אחזקות נמנע בעל הנכס מבעלות ישירה וכך זוכה לפריבילגיות שונות אשר לעיתים באות לידי ביטוי בצמצום חבות המס. בנוסף, חברת אחזקות מונעת בעיות המתעוררות כתוצאה מבעלות משותפת. השקעה ישירה מעלה שאלות כמו מי נושא בחובות המשפטיות או איך ניתן לשחרר כספים שהושקעו בפרויקט. מנגד, התמודדות עם בעיות משפטיות כאלה קלה יותר בעזרת חברת אחזקות.

מצמצמים את הסיכון כבר בישראל בעזרת אנשי מקצוע

על מנת לנהל השקעות נדל”ן באירופה ובארה”ב בצורה נכונה יש להתייעץ עם מומחי מס כבר בישראל. פתרון בעיות מס בארץ ההשקעה, יצירת קשר עם עורכי דין מיומנים ומנוסים בתחום הנדל”ן וקבלת המלצות לפעולה הם צעדים חשובים ומהותיים. תחום הנדל”ן כולל לא רק נכסי בתים ודירות אלא גם מסחר, שטחי פיתוח, מלונות ועוד. לכל אחד מנכסי הנדל”ן הללו השלכות אחרות אשר יכולות להשפיע על הצלחת ההשקעה. בדיקות פשוטות מראש מומלצות מהבחינה הזו הן לטובת השקט הנפשי והן לצורך ניהול השקעה תקינה.

דוד רפאל הוא יזם נדל”ן בעלים של רפאל א.ג יזמות בע”מ

Similar Posts